Webinar 2107.png

Webinar: Giải pháp truy cập từ xa và thu thập dữ liệu an toàn với Ewon Flexy

 

Địa điểm: Online

Thời gian: 14:00 - 15:00, Thứ 4, ngày 21 tháng 07 năm 2021

Thời gian: 10:00 - 11:30, Thứ 3, ngày 27 tháng 07 năm 2021

Thời gian: 10:00 - 11:30, Thứ 4, ngày 11 tháng 08 năm 2021

 

Nội dung:

- Giới thiệu giải pháp truy cập từ xa Ewon Flexy thông qua Talk2M VPN cloud server

- Giới thiệu giải pháp thu thập dữ liệu với Ewon Flexy

- Trình bày demo trên mô hình của PLC Siemens S7-1200/1500

- Q&A

Thông tin đăng ký  (Hỗ trợ: 0352 907 972)
arrow&v

Cám ơn bạn đã đăng ký thông tin. Aucontech sẽ liên hệ lại bạn sớm nhất có thể để xác nhận đăng ký với bạn!

solutions_03.png