security.jpg

Security Whitepaper

Download the Whitepaper "Security for industrial devices."

White Paper (Sách trắng) này cung cấp những câu trả lời cho năm câu hỏi chính về an ninh mạng công nghiệp, khi IT và OT nhanh chóng hội tụ lại với nhau.

1. Phân xưởng sản xuất trong tương lai sẽ được kết nối rộng rãi như thế nào với các hệ thống cấp cao hơn?

2. Có phải các nhà máy ngày nay là một hệ thống đóng, nghĩa là quyền truy cập từ bên ngoài vào bị từ chối?

3. Ai sẽ chịu trách nhiệm rằng một sự lắp đặt hệ thống được bảo mật?

4. Chúng tôi có cần bảo mật tất cả các sản phẩm của mình hay tôi chỉ có thể bảo mật những sản phẩm được coi là có nguy cơ cao? Và làm cách nào để biết đó là những sản phẩm có nguy cơ?

5. Có phải thiết bị là trách nhiệm của nhà sản xuất để giải quyết các yêu cầu bảo mật trong nhà máy?

security-whitepaper-hms.jpg

Vui lòng tải Whitepaper tại đây! 

PDF sẽ xuất hiện bên dưới biểu mẫu sau khi đăng ký thành công.