how-it-works---dc-power.png

Webinar: Giải pháp giám sát và điều khiển tập trung từ xa trạm BTS

(Telecom Base Stations)

Địa điểm: Online

Thời gian: 13:30 - 14:30, Thứ Ba, ngày 10 tháng 08 năm 2021

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

Nội dung:

- Chào hỏi

- Giới thiệu giải pháp quản lý lập trung

   - Giới thiệu giải pháp quản lý máy phát điện dự phòng

   - Giới thiệu giải pháp quản lý Bồn chứa nhiên liệu

   - Giới thiệu giải pháp quản lý FCU

   - Giới thiệu giải pháp quản lý Bộ chỉnh lưu và UPS

   - Giới thiệu giải pháp quản lý Chất lượng môi trường

   - Giới thiệu giải pháp truy cập giải quyết sự cố và điều khiển từ xa.

- Trình bày demo trên hệ thống có sẵn

- Q&A

Thông tin đăng ký  (Hỗ trợ: 0352 907 972)
powerswitching-genset.jpg