event-1920x500.jpg

SEMINAR VỀ ỨNG DỤNG IoT TRONG CÔNG NGHIỆP VỚI EWON

Thời gian: Thứ 4, 09h - 15h, ngày 14-04-2021
Địa điểm: Tầng 8, Replus, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

 

Các nội dung chính của buổi hội thảo:

  • Giới thiệu về giải pháp thu thập dữ liệu của eWon Flexy.

  • Showcase.

  • Trao đổi về các yêu cầu. 

Hỗ trợ đăng ký:

Email: info@aucontech.com 

Điện thoại: 0965 746 247

Thông tin đăng ký tham dự

Cám ơn bạn đã đăng ký thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ  hệ lại bạn sớm nhất có thể.