event-1920x500.jpg

SEMINAR VỀ ỨNG DỤNG IoT TRONG CÔNG NGHIỆP VỚI EWON

Thời gian: Thứ 4, 09h - 12h, ngày 06-01-2021
Địa điểm: Tầng 17, Replus, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 

Các nội dung chính của buổi hội thảo:

  • Giới thiệu về giải pháp thu thập dữ liệu của eWon Flexy.

  • Showcase.

  • Trao đổi về các yêu cầu. 

Hỗ trợ đăng ký:

Email: info@aucontech.com 

Điện thoại: 0965 746 247

Thông tin đăng ký tham dự

CONTACT

Tel: +84 (0) 28-6275-3158

Fax: +84 (0) 28-6275-3159

Email: info@aucontech.com

Copyright @ 2018 - 2020 Automation & Control Technologies Co., Ltd

  • Facebook
  • LinkedIn